กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(Computer Technology Department, Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University)
Card image
รายชื่อผู้สำเร็จประจำภาคการศึกษา 1/2565
รายละเอียด
Card image
ตารางสอบ และกำหนดการปิดภาคเรียน 1/2565 และเปิดภาคเรียน 2/2565 (ภาคปกติ และ กศ.บป.)
รายละเอียด
Card image
ตารางอบรม โครงการค่ายเด็กเทคโนโลยีดิจิทัล กล่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายละเอียด
Card image
ขอเชิญชวนนักเรียน ครู อาจารย์ และหน่วยงานที่สนใจ เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : อาจารย์ วจิราภรณ์ บุญใหญ่ (08-7433-3791)
รายละเอียด
Card image
ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1/2565
รายละเอียด


Card image
โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การอบรม Link Certified Network Cabling Engineering (LCCE) ณ ห้องประชุมต้นคูณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
ภาพกิจกรรม
Card image
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฏอุบลฯ วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
ภาพกิจกรรม
Card image
การจัดกิจกรรมโครงการค่ายเด็กดิจิทัล โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2565
ภาพกิจกรรม
Card image
นักศึกษากลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้เข้ารับการอบรม “การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่” ซึ่งเป็นความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุบลราชธานี (สพร 7) 1-5 สิงหาคม 2565
ภาพกิจกรรม
Card image
พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2565
ภาพกิจกรรม
Card image
ขอแสดงความยินดีกับ นายวรธรรม คำศรี นศ.สาขาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี3 ได้ลำดับที่ 10 ในการแข่งขัน Cabling networking contest ปีที่ 10 เป็นตัวแทนภาคอีสาน เข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั่วประเทศต่อไป วันที่ 10 สิงหาคม 2565
ภาพผลงาน
Card image
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทพานสวยงาม ในพิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ภาพผลงาน
Card image
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกษร เถาว์ทุมมา นางสาวอรวิลัย​ ใจบุญ นางสาวนพรดา​ นามวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ ​4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล​ "ชนะเลิศ" ประเภท​ Poster Presentation ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง​ ประจำปี​ 2565​ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่​ 5 เมษายน​ 2565
ภาพผลงาน
Card image
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นายธนาดล บัวแก้ว ชั้นปีที่ 1 นายนายจิรพนธ์ วันใส ชั้นปีที่ 1 ผู้ผ่านการสอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล Unity Certified User: Programmer
ภาพผลงาน
Card image
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Cabling & Network Contest ครัั้งที่ 9 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ภาพผลงาน