กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(Computer Technology Department, Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University)
Card image
ตารางสอบ และกำหนดการปิดภาคเรียน 1/2565 และเปิดภาคเรียน 2/2565 (ภาคปกติ และ กศ.บป.)
รายละเอียด
Card image
ตารางอบรม โครงการค่ายเด็กเทคโนโลยีดิจิทัล กล่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายละเอียด
Card image
ขอเชิญชวนนักเรียน ครู อาจารย์ และหน่วยงานที่สนใจ เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : อาจารย์ วจิราภรณ์ บุญใหญ่ (08-7433-3791)
รายละเอียด
Card image
ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1/2565
รายละเอียด
Card image
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ และ กศ.บป. 1/2565
รายละเอียด


Card image
คณาจารย์และนักศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้มีจิตอาสากรอกกระสอบทราย เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565
ภาพกิจกรรม
Card image
การจัดกิจกรรมโครงการค่ายเด็กดิจิทัล โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2565
ภาพกิจกรรม
Card image
นักศึกษากลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้เข้ารับการอบรม “การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่” ซึ่งเป็นความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุบลราชธานี (สพร 7) 1-5 สิงหาคม 2565
ภาพกิจกรรม
Card image
พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2565
ภาพกิจกรรม
Card image
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา บายศรีสุ่ขวัญ มอบโล่เกียรตินิยม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาเรียนดี และกิจกรรมเด่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน สร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษา และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ณ ห้องประชุมต้นคูน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
ภาพกิจกรรม
Card image
ขอแสดงความยินดีกับ นายวรธรรม คำศรี นศ.สาขาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี3 ได้ลำดับที่ 10 ในการแข่งขัน Cabling networking contest ปีที่ 10 เป็นตัวแทนภาคอีสาน เข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั่วประเทศต่อไป วันที่ 10 สิงหาคม 2565
ภาพผลงาน
Card image
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทพานสวยงาม ในพิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ภาพผลงาน
Card image
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกษร เถาว์ทุมมา นางสาวอรวิลัย​ ใจบุญ นางสาวนพรดา​ นามวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ ​4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล​ "ชนะเลิศ" ประเภท​ Poster Presentation ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง​ ประจำปี​ 2565​ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่​ 5 เมษายน​ 2565
ภาพผลงาน
Card image
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นายธนาดล บัวแก้ว ชั้นปีที่ 1 นายนายจิรพนธ์ วันใส ชั้นปีที่ 1 ผู้ผ่านการสอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล Unity Certified User: Programmer
ภาพผลงาน
Card image
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Cabling & Network Contest ครัั้งที่ 9 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ภาพผลงาน