กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(Computer Technology Department, Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University)

กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2565
วิธีการ Login เข้าใช้ Wifi ของมหาวิทยาลัย, Gmail และ Microsoft 365
ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1/2565
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ และ กศ.บป. 1/2565
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 1/65 กศ.บป.
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 1/65 ภาคปกติ
ขอให้นักศึกษาปี 1 (2565) เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565
รายชื่อผู้สำเร็จประจำภาคการศึกษา 2/2564 (ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565)

Card image

ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมสินค้า​ IT​ และนวัตกรรม​ UBRU​ IT​ Fair​ 2021 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
⏰วันที่ 23​-27 ธันวาคม 2564
⏰ ลด​ แลก​ แจกฟรี​
🎊+กิจกรรมดีๆ ตลอดงาน
💯 คน​ IT​ ห้ามพลาด‼️

Card image

ขอเชิญชมการแข่งขันการเชื่อมต่อสัญญาณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Card image

ขอเชิญชมการแข่งขัน E-Sport วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Card image

ขอเชิญเข้าร่วมงาน MICE คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13-22 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมไพรพะยอม


Card image
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2565
ภาพกิจกรรม
Card image
กิจกรรมแกะเทียนพรรษา ของ อาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เพื่อนำต้นเทียนไปถวายวัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565
ภาพกิจกรรม
Card image
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอล ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 29 มิถุนายน 2565
ภาพกิจกรรม
Card image
การนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ ห้องต้นคูณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ภาพกิจกรรม
Card image
การนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564
ภาพกิจกรรม
Card image
"ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกษร เถาว์ทุมมา นางสาวอรวิลัย​ ใจบุญ นางสาวนพรดา​ นามวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ ​4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล​ ""ชนะเลิศ"" ประเภท​ Poster Presentation ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง​ ประจำปี​ 2565​ วันที่​ 5 เมษายน​ 2565 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"
ภาพผลงาน
Card image
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นายธนาดล บัวแก้ว ชั้นปีที่ 1 นายนายจิรพนธ์ วันใส ชั้นปีที่ 1 ผู้ผ่านการสอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล Unity Certified User: Programmer
ภาพผลงาน
Card image
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Cabling & Network Contest ครัั้งที่ 9 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ภาพผลงาน


กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตึก 50) ชั้น 7 ::    09-4530-5686, 0-4535-2000 ต่อ 1724,1726, 1737, 1738